Terug naar Teams

CMV

Cool Moves Volley (CMV) is speciaal voor kids van 6 jaar tot en met 12 jaar. Via verschillende niveaus leer je, op een leuke manier, stapsgewijs volleyballen. 

Cool Moves Volley kent veel “coole moves”: service, pass, set-up, smash, blok en duik. Je doet elke keer iets anders en met je team probeer je te scoren. Binnen Cool Moves Volley zijn er zes niveaus, waardoor je op je eigen niveau kunt leren smashen, duiken, serveren en blokken.

Wil je meer informatie over CMV-volleybal of wil je een keer meetrainen? Neem contact op met onze TC.