Pupil van de wedstrijd Berber Bokma

Vrijdag 17 november jl. was onze pupil van de wedstrijd Berber aanwezig bij de wedstrijd van dames 1, waar zij de eerste opslag mocht verzorgen. Berber ontving een prachtige oorkonde en ging met het hele team op de foto. Het interview wat met haar in gehouden zal te lezen zijn in de driuwpolle van volgende maand.